Sınavlar

SBS

Bingöl Üniversitesine kayıt yaptıran öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere "Seviye Belirleme Sınavı" yapılır. Yapılan sınav sonucu ilgili birimlere bildirilir. Öğrenciler seviyelerine göre düzenlenen Türkçe kurslarında bir üst kurdan katılma hakkı kazanabilirler. Sınav sonucu her ne olursa olsun sertifika verilmez.

 

TYS

Talep eden her öğrenci için "Türkçe Yeterlik Sınavı" düzenlenir. Sınava katılım bedeli 200 TL'dir. B1 ve üstü derecede sınavı başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifika verilir.

 

Kur Sınavı

Kurslara katılan öğrenciler ilgili kurların bitiminde "Kur Bitirme Sınavına" tâbi tutulur. sınavı başarıyla geçen öğrenciler bir üst kurdaki eğitimlerine devam ederler.