Çalışma Alanları

- Yabancı dil olarak Türkçenin öğretilmesi için kurslar düzenlemek,

- Ana dili ve yabancı dil / ikinci dil olarak Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapmak,

- Uluslararası statüdeki öğrencilerin Türkçe becerilerini geliştirmek için sanatsal ve akademik çalışmalar yapmak,

- Temel düzeyden ileri düzeye kadar Türkçe kursları düzenlemek,

- Değişim öğrencileri için Türkçe öğretimi koordinasyonunu sağlamak ve Türk kültürünü tanıtıcı faaliyetler hazırlamak,

- Üniversitelerdeki Eğitim Fakülteleri, Fen Edebiyat Fakülteleri Türk Dili ve Edebiyatı ile Filoloji bölümlerinde uygulanan dil öğretimi yöntemlerinin geliştirilmesine dönük çalışmalarda bulunmak,

- Üniversitelerdeki Eğitim Fakülteleri, Fen Edebiyat Fakülteleri Türk Dili ve Edebiyatı ile Filoloji bölümlerinin son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek,

- Türk dili öğretiminin daha verimli hale getirilebilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak,

- Dil öğretimi yöntemleri ile ilgili araştırma ve uygulamalar yapmak, çeşitli dillerde kurslar düzenlemek,

- Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına ve iki dillilere Türk dilini gereği kadar öğrenebilmeleri için kısa süreli uyum kursları düzenlemek.