Tarihçe

TARİHÇE

Bingöl Üniversitesi; 5662 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 29 Mayıs 2007 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanmasıyla kurulan 17 yeni üniversiteden biridir.  

Son yıllarda uluslararası üniversite olma yolunda atak yapan Üniversitemiz, dünyanın farklı ülkelerinden pek çok öğrencinin de ilgi odağı olmuştur. Lisans ve lisansüstü birçok programda dünyanın çeşitli ülkelerinden öğrenciler barındıran Bingöl Üniversitesi, Erasmus ve Mevlana gibi programlarla değişim öğrencilerinin de tercih ettiği üniversitelerden biridir.

2016 yılına kadar üniversitede bulunan uluslararası öğrencilere çeşitli faaliyetlerle Türkçe öğretimi sağlanan Bingöl Üniversitesi’nde, bu tarihten sonra kurulan Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından uzman kadrosuyla modern eğitim olanakları çerçevesinde Türkçe öğretimi faaliyetleri yürütülmektedir.

Bingöl Üniversitesi 2017 ve 2018 yıllarında iki önemli alanda pilot üniversite seçilmiştir. 2017 yılında Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından organize edilen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Projesi kapsamında Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma alanında, 2018 yılında da Yükseköğretimde “Dijital Dönüşüm” çalışmaları kapsamında pilot üniversite seçilen Bingöl Üniversitesi, uluslararası statüdeki öğrencilere yeni fırsatlar sunmaktadır. Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi de Türkçe öğretimi ve kültürel yakınlaşma misyonu çerçevesinde bu fırsatlara katkı sağlamaktadır.