Misyon

Misyon

  • Üniversitemizin genel vizyonuna ve uluslararası niteliklere uygun bir şekilde yabancı uyruklu öğrencilere en çağdaş teknik, metot ve yaklaşımlarla Türkçe öğrenme fırsatı sunmak.
  • Türkçe öğretmenin yanı sıra yabancı uyruklu öğrencilere kültürümüzü aktarmak ve bu amaçla faaliyetler düzenlemek.
  • Yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren Türkçe öğretim merkezleri ile ilişkiler kurarak dil öğretimi konusunda bilgi paylaşımında bulunmak.
  • Yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretimi konusunda bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak.